Prikaži ključne riječi

Prikaz rezultata pretrage od 1 do 2 od ukupno 2

HALO i ISDN

Analogni i digitalni telefonski priključci. Provjera tehničkih mogućnosti i rezervacija željenih telefonskih brojeva. Uz poseban zahtjev instalacija telefonskih linija u rok od 10 dana.


IP telefonija

Izrada i/ili projektiranje rješenja IP telefonije za poslovne i privatne subjekte. Implementacija rješenja IP telefonije. Konzalting pri nabavi IP telefona, softphone-a, te VoIP gatewaya za manje poslovne subjekte te VoIP centrala i pripadajuće opreme za poslovne subjekte (po potrebi privatne subjekte). Implementacija i održavanja usluga i proizvoda IP telefonije te nadogradnja i održavanje postojećih rješenja.

Proizvodi

T Partner Microsoft McAfee Bios - poduzetnički inkubator 3CX - Luceed Netgear TeleEye