Prikaži ključne riječi

Prikaz rezultata pretrage od 1 do 1 od ukupno 1

Net Phone Paketi & Net Phone

Usluga IP telefonije Hrvatskog Telekoma d.d.. Net Phone Paketi usluga koristi ADSL, a Net Phone stalni vod za rad. Više paketa dostupnih poslovnim korisnicima, i to već od 4 IP telefonske linije. Usluga donosi mnogostruke prednosti poslovnim korisnicima, a najvažnije prednosti su: osjetno niže cijene telefonskih poziva prema fiksnim i mobilnim nacionalnim i međunarodnim telefonskim mrežama, mogućnosti digitalne telefonske centrale na razini usluge, mogućnost kreiranja glasovnog VPN-a.

Proizvodi

T Partner Microsoft McAfee Bios - poduzetnički inkubator 3CX - Luceed Netgear TeleEye