LUCEED poslovni sustav

Poslovni sustav „LUCEED“ proizvođača TOMSOFT d.o.o. obuhvaća i objedinjuje sve funkcije poslovanja. Namjenjen je korisnicima koji žele u potpunosti iskoristiti mogućnosti suvremene tehnologije, te time utjecati na brži i stabilniji rast i razvoj uz smanjenje troškova pposlovanja. Omogućuje povezivanje svih djelova poduzeća u jednu cjelinu.


 

Svim potencijalnim klijentima omogućavamo besplatno testiranje LUCEED poslovnog sustava u vremenskom trajanju do 30 dana (demo).

 

 

Osim što zadovoljava potrebne zakonske kriterije, neke od karakteristika “LUCEED” su:

 

 • neograničen unos podataka, po principu “jedan unos za sve pozicije”
 • povezanost i praćenje dislociraih poslovih jedinica (on-line ili sinhronizacijom podataka)
 • kreiranje velikog broja izvješća i analiza uz samostalno definiranje izgleda i sadržaja istih
 • automatika kod kreiranja i slanja datoteka za izvještavanje
 • izrada izvješća za potrebe B2B portala
 • mogućnost kreiranja različitih cijena po poslovnim jedinicama (centralno i u poslovnici)
 • prodajne akcije na više razina:
 •       robna marka
 •       artikl/grupa artikala
 •       partner
 •       poslovna jedinica
 •       period, dan, sat i minuta u danu
 • mogućnost povezivanja sa Data Warehouse sustavima
 • omogućen import cjenika od dobavljača
 • kvalitetan izvještajni sustav (stanju zalihe, analize prodaje, potraživanja)
 • podržan WMS
 • mogućnost rada pomoću ručnih terminala
 • jednostavan ispis svih vrsta naljepnica iz programa (cijene, deklaracije, barcode-a)
 • jednostavna integracija novih radnih stanica i korisnika u sustav
 • komunikacija sa informacijskim sustavima dobavljača tehničke robe:
 •       RecroNET
 •       M-San
 •       Microline
 •       Asbis
 • omogućena komunikacija pomoću EDI formata koristeći:
 •       Panteon
 •       OptimIT (za Infinite)
 •       Megatrend Redok
 • integriran sa inforamcijskim sustavom dostavne službe Oversees i Trast
 • omogućeno praćenje članova kroz Loyalty program

 

 

 

Ključne funkcionalnosti:

 

 

Prodaja

 

 • Sustav podržava nekoliko načina funkcioniranja prodaje:
 • maloprodaja
 • veleprodaja
 • maloprodaja iz veleprodaje
 • veleprodaja iz maloprodaje

 

Neke od osnovnih mogućnosti:

 • neograničen broj unosa
 • neograničen broja načina plaćanja
 • izdavanje R1-računa u maloprodaji
 • izdavanje veleprodajnih računa u maloprodaji
 • izdavanje i naplata robe prema ugovorenim komercijalnim uvjetima s kupcima

 

Prodajne akcije na razini:

 • kupca/grupe kupaca
 • artikla/grupe artikala
 • perioda, dana u tjednu, sata u danu („happy hour“)

 

Praćenje vjernosti članova pomoću Loyalty sustava:

 • identifikacija člana na više načina (bar code, magnetne kartice, ime i prezime..)
 • evidencija kupljene robe
 • definiranje načina skupljanja bodova (po artiklu, grupi, iznosu kupnje,...)
 • definiranje opcija iskorištavanja bodova kroz rabate, artkle,...
 • definiranje rođendanskog popusta za članove
 • izvještavanje za potrebe daljnjih akcija
 • integracija Loyalty-a sa sustavom za slanje newslettera (email, sms)
 • profiliranje članova po atributima korisnika (dob, spol, mjesto stanovanja...)
 • profiliranje članova prema kupnji (grupe proizvoda, proizvodi, veliki, mali...)
 • mogućnost definiranja neograničenog broja scenarija i upitnika te njihova analiza

 

 

 

Robno poslovanje

 

U potpunosti je podržan rad s ručnim terminalima:

 • predprijem, prijem, otprema, pozicioniranje, naručivanje, inventura...

 

WMS kao opcija u Luceedu

 

Mogućnost definiranja neograničenog broja skladišta (distribucijsko, centralno, skladište otpisa, komisijsko skladište....

 

Kvalitetno obrađen izvještajni sustav stanju robe po:

 • svakom nivou specifikacije artikla (grupe/nadgrupe - neograničen broj razina)
 • robnoj marki
 • skladištu/vrsti skladišta
 • po pozicijama (u slučaju korištenja Luceed - WMS-a)
 • poslovnoj jedinici

 

Luceed u svakom trenutku omogućava uvid u stanje zalihe po:

 • maloprodajnim cijenama
 • prosječnim nabavnim cijenama
 • veleprodajnim cijenama
 • starosnoj strukturi zalihe
 • serijskim i LOT brojevima

 

Neka ograničenja:

 • prodaja robe koje nema na zalihi – Luceed dozvoljava „podaju u minus“ ovisno o administracijskim pravima djelatnika
 • ograničenje kreiranja dokumenata - ovisno o administracijskim pravima djelatnika
 • uvid u nabavne cijene robe - ovisno o administracijskim pravima djelatnika
 • praćenje tijeka dokumentacije

 

 

 

Naručivanje robe

 

Omogućeno je nekoliko procesa naručivanja robe:

 • ručno kreiranje narudžbi (na računalu ili ručnom terminalu)
 • automatsko kreiranje preporuka narudžbi uz ručnu korekciju
 • u potpunosti automatiziran sustav naručivanja robe (interno i od dobavljača)
 • razbijanje jedne narudžbe na više dobavljača

 

Kod autopreporuke narudžbe sustav kontrolira:

 • minimalne, maksimalne i preporučene količine na zalihi
 • promet artikla/grupe artikala u periodu
 • životni ciklus artikla
 • koeficijent prometa prethodne godine
 • da li je artikl bio u „out of stock“-u
 • evidencija upita o proizvodu

 

Omogućena je direktna komunikacija sa informacijskim sustavima glavnih dobavljača tehničke robe i to:

 • RecroNET
 • M-San
 • Microline
 • Asbis

 

Podržane su opcije:

 • export narudžbe u sustav dobavljača
 • import potvrde narudžbe u Luceed koristeći on-line servise ili iz datoteke od dobavljača
 • direktni uvid u stanje/raspoloživost artikla kod dobavljača
 • automatski upis novih artikala evidentiranih kod dobavljača
 • import cjenika dobavljača

 

Isti princip moguć je sa svim dobavljačima koji imaju mogućnost prepoznavanja EDI formata zapisa ili sami omoguće integraciju Luceeda u vlastiti sustav.

 

Sustav podržava opcije „dokument iz dokumenta“. Sukladno tome, omogućena je jendostavna izrada kalkulacija prema dokumentu narudžbe/potvrde narudžbe koja sadrži sve kalkulativne elemente.

 

 

 

Računovodstvo i financije

 

Omogućena je cjelokupna podrškama za financijsko poslovanje članica grupacije:

 • analitika mjesta i nositelja troška, kupaca i dobavljača
 • financijska izvješća (zakonom propisana i neograničen broj prema vlastitim zahtjevima)
 • podržani su e-servisi (e-regos, e-fina e-pdv, kreiranje naloga za internet bankarstvo, učitavanje izvoda s internet bankarstva)
 • obračun i isplata plaća i doprinosa iz programa
 • osnovna sredstva

 

 

 

Izvještavanje o prodaji

Sustav omogućava export svih podataka za potrebe internog i externog izvještavanja. Navedeno omogućuje integraciju sa vlastitim sustavima izvještavanja.

 

Osim mogućnosti exporta podataka , program omogućuje kvalitetno izvještavanje za sve razine upravljanja poduzećem, i to:

 

analiza prodaje po

 • poslovnim jedninicama, smjenama, djelatnicima, regijama, grupama regija
 • godinama, kvartalima, mjesecima, tjednima, danima u tjednu, satima
 • artiklima, grupama artikla, robnim markama, kupcima, dobavljačima
 • načinima plaćanja, poreznim tarifama, ambalažnim naknadama
 • skladištima, vrstama skladišta

analiza nenaplaćenih potraživanja

 

Sva izvješća mogu se exportati u forme za web, Excel, kreirati pivot tablice, slati na mailove, fax-eve u predefiniranim terminima.

 

Navedene analize prikazuju točnu komadnu evidenciju prodane robe po dobavljaču radi plaćanja robe dobavljaču i izvještavanja, nakon prodaje.

 

Radi veće konkurentnosti na tržištu, sustav omogućuje import cjenika konkurencije te jednostavnu usporedbu maloprodajnih i veleprodajnih cijena.

 

 

 

Sigurnost podataka

 

Posebno je posvećena pozornost sigurnoj pohrani podataka. Sukladno tome omogućeno je nekolio načina pohrane zaštitnih kopija baze podataka i to:

 • unutar svake poslovnice (jedna ili više lokacija)
 • na izdvojene lokacije
 • na servera poduzeća Tomsoft d.o.o.

 

Svaka od navedenih opcija kreira se na definirane lokacije:

 • kao zaštitne kopije baze podataka (postoji vremenski raskorak)
 • postupkom replikacije (u realnom vremenu)

 

Dodatnu sigurnost pruža opcija razmjene podataka. Prilikom razmjene podataka, program razmjenjuje sve promjene evidentirane u bazi i kreira identične baze podataka na ostalim lokacijama. Sukladno tome, baze u različitim poslovnim jedinicama osiguravaju dodatnu sigurnost u slučaju havarije na serverima jedne od poslovnica. Takve baze mogu poslužiti kao backup.

 

 

 

Specifikacije i tehnički preduvjeti

 

Program Luceed aplikacija je razvijena u programskom jeziku Delphy na MySQL bazi podataka. Baza podataka omogućuje stabilnost informacijskog sustava te garantira nesmetani rad velikog broja korisnika. Luceed podržava Windows platformu i to 98, 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows server 2003, Windows server 2008.

 

Minimalni preduvjeti za kvalitetno funkcioniranje Luceed programskog paketa je:

 

Računala:

 • 2 GHz, 512 MB RAM
 • Windows XP operativni sustav
 • Printeri - matrični, termalni, paralelni, serijski, mrežni, usb

 

Serveri i OS:

 • Dual Core 2 GHz, 2 GB RAM - ovisno o broju klijenata
 • Operativni sustav Linux, Windows

 

 

 

Upit za ponudu možete poslati na: prodaja@ad-rem.hr ili nas kontaktirati na tel. 031-581-383 i 031-581-384.


Objavi na Facebook!      
T Partner Microsoft McAfee Bios - poduzetnički inkubator 3CX - Luceed Netgear TeleEye