LUCEED paket - KNJIGOVODSTVENI SERVIS

Paket je namjenjen knjigovodstvenim servisima. Omogućuje vođenje neograničenog broja komitenata s neograničenim brojem unosa. Moduli koji su uključeni u paket daju slobodu izbora komitenta, neovisno da li je komitent fizička ili pravna osoba. Kreirana izvješća zadovoljavaju propisane standarde i norme uz konstantno praćenje i dopunjavanje novih odredbi i propisa.


 

Komunikacija unutar paketa smanjuje količinu unosa podataka. Količina tako utrošenog vremena bitno se smanjuje što direktno utječe na broj potrebnih djelatnika u sustavu obrade i evidencije podataka. Unificirane forme i prečaci osiguravaju brzo snalaženje u programu što dodatno povečava jednostavnost korištenja programa.

 

 

Paket omogućuje kreiranje zakonski definiranih izvješća koja poduzetnik ima obavezu generirati prema državnim tijelima, a koja su uključena u poslovanje poduzeća. Omogučena je komunikacija između pojedinih modula s naglaskom na automatskim prijenosima prema unaprijed definiranim shemama. Kvalitetno postavljanje programa za rad rezultira jednostavnim korištenjem istog uz minimalnu mogućnost pogreške. Moguća je automatska razmjena podataka s komitentima koji koriste Luceed. U tom slučaju, svi podaci generirani od strane komitenta preslikati će se u knjigovodstvo nakon čega je dovoljna samo završna obrada podataka i generiranje predefiniranih izvjeća.

 

 

Glavne značajke paketa:

 

 • sigurnost podataka
 • jednostavnost korištenja
 • mogućnost neograničenog broja korisnika
 • komunikacija implementiranih modula bitno skraćuje vrijeme izvršenja operacija
 • mogućnost neograničenog broja korisnika
 • komunikacija programa s e-servisima (e-banking, ePDV...)
 • neograničeni broj korisničkih ispisa (više tipova ispisa za jedan dokument)
 • praćenje troškova prema centrima odgovornosti
 • praćenje tijeka kreiranja dokumenata pregledom „vezanih dokumenata“
 • evidencija kronologije događaja u programu
 • automatsko učitavanje izvoda iz banke u program
 • export podataka u druge formate radi daljnjeg korištenja i analiza (Excel, CSV...)
 • kreiranje neograničenog broja financijskih izvještaja za vlastite potrebe

 

 

Moduli uključeni u paket:

 

 • Osnovni modul
 • Fakturiranje/Veleprodaja
 • Robno/materijalno poslovanje
 • Kalkulacije
 • Knjiga U-Ra/I-Ra/PDV
 • Financijsko knjigovodstvo
 • Knjiga primitaka i izdataka
 • Gotovinska blagajna
 • Nadzorne knjige uvoza i izvoza
 • Obračun plaća
 • Putni nalozi i loko vožnja
 • Osnovna sredstva
 • Kasa
 • Virmani
 • Obračun kamata
 • SPM - automatsko generiranje računa komitentima

 

 

Neka od izvješća:

 

 • Bilanca za male, srednje i velike poduzetnike
 • Račun dobiti i gubitka za male, srednje i velike poduzetnike
 • TSI-POD
 • GFI-POD
 • jednostavno kreiranje ostalih financijskih izvješća prema vlastitim potrebama
 • izvješća vezana uz plaće
 • evidencija pekarske proizvodnje (KEUB)
 • obračun RUC-a
 • obračun PDV-a
 • obračun prometa po poreznim tarifama
 • direktna izrada grafikona za sva izvješća
 • export podataka u excel i html radi daljnjih analiza

 

 

Dodatne opcije:

 

 • automatsko povezivanje ostalih modula koji nisu uključeni u navedeni paket
 • mogućnost automatske razmjene podataka s komitentima koji za svoje poslovanje koriste programsko rješenje LUCEED

 

 

Upit za ponudu možete poslati na: prodaja@ad-rem.hr ili nas kontaktirati na tel. 031-581-383 i 031-581-384.


Objavi na Facebook!      
T Partner Microsoft McAfee Bios - poduzetnički inkubator 3CX - Luceed Netgear TeleEye