HT najam: MAXI FISKALNA BLAGAJNA (Android All-in-One uređaj)!

AD Rem, T-Partner za poslovne korisnike (HT fiksne i mobilne usluge), nudi realizaciju HT usluge koja omogućava obveznicima fiskalizacije najam jedinstvenog uređaja koji omogućava izdavanje računa usklađenog sa Zakonom o fiskalizaciji. Obveznicima fiskalizacije koji imaju potrebu za cjelovitim rješenja za fiksalizaciju ugostiteljskih objekata i/ili trgovina, u najam se nudi uređaj koji kombinira Google Android tablet sa prilagođenom aplikacijom, POS pisač te rad sa aplikacijom (programom) u oblaku. Realizacija se može realizirati po žurnoj proceduri prema potrebi.


 

 

Usluga najma MAXI FISKALNE BLAGAJNE je jedinstveno rješenje na tržištu koje se sastoji od:

 

 • Android tablet uređaja osjetljivog na dodir
 • Android fiskalne aplikacije
 • Integriranog pisača
 • Uređaja za Internet konekciju
 • Integriranog modula robnog poslovanja
 • Dostupne web aplikacije

 

 • Internet konekcija je moguća putem:
 • Wi-Fi-a [bežično]
 • LAN-a [žičano]
 • Mobilnog Interneta [uređaj ne podržava USB modem ["stick"] za mobilni Internet; korisnik u paketu dobije 3G modul]

 

 

 

 

 

Prednosti usluge najma MAXI FISKALNE BLAGAJNE:

 

 • Nema kapitalnih ulaganja
 • Kontrola troškova uz fiksne mjesečne naknade
 • Instalacija i edukacija na lokaciji korisnika
 • Održavanje na lokaciji korisnika sljedeći kalendarski dan – zamjena uređaja sljedeći kalendarski dan od prijave poteškoće koja se ne može riješiti udaljenim pristupom
 • Osigurana 24 h stručna tehnička podrška
 • Jedan kontakt za sve usluge
 • Automatska nadogradnja i ažuriranje aplikacije
 • Cjelovito kvalitetno rješenje od jednog pružatelja usluge:
 • MAXI FISKALNA BLAGAJNA - uređaj ima integriran pisač, ekran i tipkovnicu
 • Blagajnička aplikacija i internetska aplikacija za administraciju usluge
 • Mogućnost izbora odgovarajućeg internetskog priključka (fiksni ili mobilni pristup)
 • Podrška i održavanje uključeni u mjesečnu naknadu
 • Korisnici Hrvatskog Telekoma imaju mogućnost neograničenog mobilnog podatkovnog prometa prema Cloud uslugama HT-a s bilo koje lokacije s bilo kojeg uređaja unutar Republike Hrvatske

 

 

 

 

Opis usluge najma MAXI FISKALNE BLAGAJNE:

 

 • Usluga Maxi fiskalna blagajna je „sve u jednom” uređaj za izdavanje i fiskalizaciju računa
 • Uređaj ima zaslon osjetljiv na dodir 7” (touchscreen) što omogućava lakši odabir artikala, predinstaliranu aplikaciju za izdavanje i fiskalizaciju računa, printer te internet vezu
 • Spajanje na internet je omogućeno putem mobilnog i/ili fiksnog internet priključka
 • Usluga je razvijena u suradnji s partnerom Sisnet d.o.o.

 

 

 

 

Osnovne funkcionalnosti aplikacije:

 

 • Izdavanje i fiskalizacija računa
 • Mogućnost rada u offline načinu rada
 • Retroaktivna sinkronizacija podataka
 • Odabir načina unosa podataka: odabir artikala na ekranu, unos po šifri artikla, barcode čitač te dr.
 • Evidencija vrsti plaćanja
 • Odabir klijenata kojima se račun izdaje
 • Unos dnevnog pologa
 • Otvoreni računi (primjerice za stolove u ugostiteljstvu)
 • Definiranje predložaka za ispis računa (šifre za pristup bežičnoj mreži te dr.)
 • Dr.

 

 

 

 

Napredne funkcionalnosti aplikacije:

 

 • Robno poslovanje – jednostavno praćenje robne dokumentacije, izrada nivelacija, normativa, pregled robnih izvještaja te dr.
 • Jednostavna prijava djelatnika putem narukvice, pametne kartice, privjesaka te dr.)
 • Unos napomena za račune
 • Izrada ponuda i automatsko generiranje računa
 • Veliki broj analitičkih izvještaja
 • Grafički prikaz poslovanja
 • Pohrana podataka na siguran i transparentan način
 • Definiranje grupa proizvoda
 • Dr.

 

 

 

OBAVEZNO OD 01.07.2017.: Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, od 01.07.2017. godine svi obveznici fiskalizacije su dužni dostavljati podatke o poslovnim prostorima i proizvođačima i održavateljima programskog rješenja isključivo korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave ePorezna.

Upute i podatke za pristup sustavu, korisnik dobiva isključivo u Poreznoj upravi. Korisnici koji nemaju omogućen pristup ePoreznoj, će spomenute podatke dostavljati direktno u Poreznoj upravi.

 

 

 

Upit za ponudu i HT zahtjev(e) možete poslati na: prodaja@ad-rem.hr ili nas kontaktirati na tel. 031-581-383 i 031-581-384.


Objavi na Facebook!      
T Partner Microsoft McAfee Bios - poduzetnički inkubator 3CX - Luceed Netgear TeleEye