Fiskalizacija u praksi za male i srednje poduzetnike

Proces FISKALIZACIJE je relativno složen skup mjera koje poduzetnik – obveznik fiskalizacije mora provesti u kratkom roku: ovisno o djelatnosti, definirana su tri datuma u prvoj polovici 2013. god. (01.01.2013., 01.04.2013. i 01.07.2013.). Obveznici fiskalizacije se moraju pripremiti tehnički i pravno te postoje specifičnosti prema djelatnostima. Uz pripremu, obveznici fiskalizacije moraju prilagoditi račune te pratiti proces kontinuirane komunikacije sa Poreznom upravom.


FISKALIZACIJA je proces (skup mjera) koji je namijenjen efikasnom nadzoru ostvarenog prometa u gotovini (koji vrše poduzetnici). Proces FISKALIZACIJE je definiran Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom te je početak procesa definiran sa 01.01.2013. Ovisno o određenih djelatnostima propisanim u Zakonu, implementacija je propisana: 01.01.2013., 01.04.2013. i 01.07.2013. Proces FISKALIZACIJE je obvezan za propisane djelatnosti te odstupanje i/ili izbjegavanje istog povlači privremenu zabranu poslovanja te kazne od 1.000,00 do 500.000,00 kn.

 

 

Fiskalizacija u prometu gotovinom

 

 • Skup mjera koje provode poduzetnici – obveznici fiskalizacije kako bi se omogućio nadzor ostvarenog prometa u gotovini
 • Fiskalizacija je propisana Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom i pripadajućim pravilnicima
 • Fiskalizacija se implementira u prvoj polovici 2013. god.:
 • 01.01.2013. god. – veliki i srednji poduzetnici te ugostiteljstvo
 • 01.04.2013. god. – trgovci i slobodna zanimanja
 • 01.07.2013. god. – ostali
 • Odgovorene ustanove i institucije za nadzor fiskalizacije:
 • Ministarstvo financija
 • Porezna uprava
 • Financijska agencija (FINA)

 

 

Preduvjeti za obveznika fiskalizacije

 

 • Registriran poslovni prostor pri Poreznoj upravi
 • Istaknuta obavijest o obvezi izdavanja računa te obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun
 • Elektronički naplatni uređaj – POS blagajna ili PC blagajna
 • Podatkovni pristup Internetu – fiksna ili mobilna podatkovna veza
 • Priključak na električnu mrežu sa odgovarajućim brojem strujnih utičnica
 • Sigurnosne kopije poslovnih podataka
 • Aplikativno programsko rješenje – program usklađen sa tehničkom specifikacijom Porezne uprave
 • Aplikativni digitalni certifikat – izdan od FINA-e (Financijska agencija)
 • Račun forme usklađene prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom i pripadajućim pravilnicima

 

 

Shema fiskalizacije (pojedinačne blagajne):

 

 

Shema fiskalizacije (centralizirane blagajne):

 

 

Obveznici fiskalizacije:

 

 • Fizička osoba – obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti (iz članka 18. Zakona o porezu na dohodak)
 • Pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobit (prema članku 2. Zakona o porezu na dobit), a koji su prema odredbama posebnih propisa obveznici izdavanja računa za isporuku dobra ili obavljene usluge
 • Neprofitne organizacije smatraju se obveznicima fiskalizacije ako su obveznici poreza na dobit
 • Obveznici poreza koji su izuzeti obveze fiskalizacije → djelatnosti:
 • Prodaja karata ili žetona u putničkom prometu, naplata cestarine, punjenje naftnim derivatima aviona na avioservisima, prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima, prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu, zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama, prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata, pružanje bankovnih usluga i usluga osiguranja, vođenja središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira i središnjeg registra financijskih instrumenata, ostvareni prometi evidentirani preko mjernih instrumenata, od energetskih, komunalnih, elektroničkih komunikacija i drugih pravnih osoba te provođenje zdravstvene zaštite

 

 

 

Račun forme usklađene prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom i pripadajućim pravilnicima

 

 • Formu računa obveznici fiskalizacije moraju uskladiti prema Zakonu o fiskalizaciji (u prometu gotovinom i pripadajućim pravilnicima) te moraju osigurati elektroničko potpisivanje elemenata računa (pomoću produkcijskog aplikativnog certifikata) i elektroničku dostavu računa Poreznoj upravi (pomoću elektroničkog naplatnog uređaja i podatkovne veze)

 

 • Račun mora obavezno sadržati elemente (osim podataka propisanih posebnim propisima):
 • Vrijeme izdavanja računa (sat i minuta)
 • Oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju
 • Oznaku načina plaćanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun ili ostalo
 • Jedinstveni identifikator računa
 • Zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije

 

 • Obveznici fiskalizacije koji ostvareni promet naplaćuju sredstvom koje se ne smatra gotovinom (ostvareni promet u veleprodaji naplatom svih računa uplatom na račun), nisu dužni iskazati podatke:
 • Jedinstveni identifikator računa
 • Zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije

 

 • Oznaku operatera na elektroničkom naplatnom uređaju, kao oznaku osobe koja je izvršila naplatu, obveznik fiskalizacije dužan je povezati s OIB-om te osobe; no, iznimno tome, umjesto OIB-a operatera može se povezati OIB obveznika fiskalizacije ako se radi o djelatnostima fizičkih osoba, o izdavanju računa putem samonaplatnih uređaja te u ostalim sličnim slučajevima

 

 • Uz formu računa, propisan je način generiranja broja računa:
 • Broj račun se iskazuje u tri elementa: numerički broj računa, oznaka poslovnog prostora i broj naplatnog uređaja; te numerički broj računa iz mora slijediti neprekinuti numerički redoslijed, bez praznina, po svakom poslovnom prostoru ili po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru

 

 • Neprekinuti numerički redoslijed svake kalendarske godine kreće od broja 1 do broja n, po svakom poslovnom prostoru, odnosno po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru

 

 

 

Dodatne informacije za specifične slučajeve:

 

 • Da li se plaćanje karticama Maestro, Visa, Mastercard i American Express i ostalim bilo debitnim bilo kreditnim karticama smatra prometom gotovinom?

Plaćanje karticama Maestro, Visa, Mastercard, American Express i drugim kreditnim i debitnim karticama smatra se prometom u gotovini, za koji je potrebno provesti postupak fiskalizacije izdavanja računa.

 

 • Jesu li obrtnici „paušalisti“ obveznici fiskalizacije?

Da, obrtnik „paušalist” je obveznik fiskalizacije te prema Zakonu treba prilagoditi sadržaj računa te način numeriranja broja računa, donijeti interni akt o poslovnicama s opisom (poslovnica, adresa, oznaka radnog dana i radnog vremena te načina numeriranja brojeva), te istaknuti upozoravajuću naljepnicu, dok će postupak fiskalizacije izdavanja računa provoditi ili putem naplatnog uređaja ili putem ovjerene knjige računa.

 

 • Da li se interni akt predaje u Poreznu upravu?

Interni akt o poslovnicama i načinu slijednosti računa se zadržava kod obveznika fiskalizacije te se ne donosi u Poreznu upravu, ali se predočuje za potrebe poreznog nadzora.

 

 • Da li poslovni subjekt koji u svom sastavu posjeduje ugostiteljski objekt i maloprodaju kreće u fiskalizaciju sa 01.01.2013. god. ili 01.04.2013. god.?

Od 01.01.2013. god. s obzirom da jedna od djelatnosti spada u segment Ugostiteljstva.

 

 • Da li se provjerava slijed računa prilikom dodjele JIR-a te da li se šalju virmanski računi u Poreznu upravu?

Ne, slijed računa se provjerava kod poreznog nadzora i dodatnih analiza. Virmanski računi se ne šalju u Poreznu upravu, no brojevi virmanskih računa moraju biti u definiranom slijedu kako je definirano internim aktom.

 

 • U kojim slučajevima je moguće izdavanje računa iz knjige ovjerenih računa?

Obrtnici „paušalisti” – redovni način rada

Ostali obveznici fiskalizacije – za rezervu – u slučaju kvara, naknadno je potrebno pretipkati izdane račune

Ostali obveznici fiskalizacije – ako posjeduju potvrdu HAKOM-a o nemogućnosti angažmana podatkovne veze – za redovni način rada za vrijeme važenja potvrde

 

 • Da li poduzetnici koji ostvaruju promet u veleprodaji naplatom svih računa uplatom na račun moraju osigurati program usklađen sa tehničkom specifikacijom Porezne uprave i produkcijski aplikativni certifikat?

Ne, no ostale propisane obveze (Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom i pripadajućim pravilnicima) moraju izvršiti ukoliko su obveznici fiskalizacije.

 

 • Koliki je maksimalni vremenski rok za dostavu račun putem podatkovne veze Poreznoj upravi radi generiranja JIR-a?

U slučaju prekida zbog kvara elektroničkog naplatnog uređaj, prekida podatkovne veze i/ili strujnog napajanja, obveznik ima rok od maksimalno 48h (rok od 48h počinje teći od završetka tekućeg dana – dakle od 00:00h sljedećeg dana).

 

 • Da li postoje dodatne kazne u slučaju neprovođenja obveze fiskalizacije ili propusta u istome?

Da, uz propisane novčane kazne, Porezna uprava može rješenjem zabraniti obvezniku fiskalizacije daljnji rad (pečaćenjem poslovnih prostorija) do uklanjanja razloga zbog kojih je zabrana izrečena.

 

 

Za dodatne informacije i/ili konzalting nam se možete obratiti putem mail-a: projekti@ad-rem.hr ili na telefon: 031-581-385.


Objavi na Facebook!      
T Partner Microsoft McAfee Bios - poduzetnički inkubator 3CX - Luceed Netgear TeleEye