Hrvatski Telekom i IMS: promjena HALO i ISDN usluga u VoIP usluge 24.10.2013.

Proces promjena - modernizacije HALO i ISDN usluga korisnika Hrvatskog Telekoma d.d. (T-Com) traje već neko vrijeme, no ove godine se intezivirao na razini cijele RH; shodno k tome, porasla je količina upita i bojazni od strane korisnika, poglavito po pitanju troškova i načina rada novih VoIP usluga. Kroz ovaj članak ćemo pojasniti proces i otkloniti nedoumice, posebice jer ovaj proces može osigurati financijske uštede te donijeti nove funkcionalnosti korisnicima usluga fiksne telefonije.


Kako većini korisnika nisu bitni tehnički pojmovi te sama tehnologija rada, u ovom članku nećemo detaljno obrađivati iste, već ćemo pokušati objasniti sam proces, troškove i mogućnosti koje nove VoIP usluge nude korisnicima.

 

 

Ovaj članak je primarno namjenjen poslovnim korisnicima Hrvatskog Telekoma d.d. (T-Com), a djelomično se odnosi i na privatne korisnike Hrvatskog Telekoma d.d. (T-Com).

 

 

Kratki pojmovnik:

 

 • IMS (IP Multimedia SubSystem): IP telekomunikacijska platforma koja omogućava sinergiju govornih usluga, podatkovnog pristupa Internetu i uslugu IP televizije.
 • VoIP (Voice over Internet Protocol): govorna telekomunikacija usluga koja fukcionira putem podatkovne (Internet) komunikacijske veze.
 • POTS (Plain Old Telephone Service) i HALO: analogna telefonska linija koja radi preko bakrene parice. HALO je T-Com naziv POTS usluge. Jedna usluga nudi: jedan govorni kanal sa jednim telefonskim brojem (numeracija). Na navedenu se može spojiti analogni telefon i/ili analogna telefonska centrala.
 • ISDN (Integrated Services Digital Network): digitalna telefonska usluga koja radi preko bakrene parice. Jedna usluga nudi: dva govorna kanala sa tri do deset telefonskih brojeva (numeracija). Na navedenu se može spojiti više analognih i/ili digitalnih telefona i/ili analogna i/ili digitalna telefonska centrala.

 

 

Hrvatski Telekom d.d. (u daljnjem tekstu: T-Com) je pokrenuo proces promjene POTS (u daljnjem tekstu: HALO) i ISDN usluga u VoIP telefonske usluge prije više od godinu dana te se očekuje da će proces završiti u iduće dvije do četiri godine. U proces promjene su obuhvaćeni svi poslovni i privatni korisnici T-Com-a, kao i korisnici drugih operatera koji su na T-Com mreži (no plaćaju usluge drugim operaterima).

 

 

T-Com usluge koje se nude kao alternativa HALO i ISDN uslugama:

 

 • HALO VoIP - IP telefonska linija koja oponaša klasičnu analognu telefonsku liniju. Navedena usluga radi preko MAXadsl modema (Phone 1), a nudi sve funkcionalnosti klasične analogne telefonske linije: mogućnost spajanja analognog telefona sa tonskim biranjem, mogućnost spajanja na analognu telefonsku centralu, mogućnost spajanja analognog faks uređaja, mogućnost spajanja analognog modema i POS uređaja. Cijena usluge je identična klasičnoj usluzi i iznosi 70.00 kn / mjesečno (PDV nije uključen).
 • Dodatna linija 1 - dodatna IP telefonska linija koja oponaša klasičnu analognu telefonsku liniju. Navedena usluga radi preko MAXadsl modema (Phone 2), a nudi sve funkcionalnosti HALO VoIP usluge. Cijena usluge iznosi 29.00 kn / mjesečno (PDV nije uključen).
 • Dodatna linija 2 - dodatna IP telefonska linija koja djelomično oponaša klasičnu analognu telefonsku liniju. Naglašavamo djelomično, jer usluga radi isključivo preko IP telefona u najmu od T-Com-a (Port 3 ili 4 na MAXadsl modemu) i nudi samo govornu uslugu. Cijena usluge iznosi 19.00 kn / mjesečno (PDV nije uključen), dok cijena najma IP telefona iznosi dodatnih 7.00 kn / mjesečno (PDV nije uključen).

 

 

 

 

 

 • Net Phone Paketi - usluga IP telefonije koja omogućuje osjetno povoljnije telefoniranje (prema fiksnoj i mobilnoj nacionalnoj mreži te prema međunarodnim telefonskim mrežama), više telefonskih linija po osjetno povoljnijoj mjesečnoj naknadi (u odnosu na klasičnu fiksnu telefoniju), mogućnosti digitalne telefonske centrale te online administraciju svake IP telefonske linije. Net Phone Paketi je usluga IP telefonije koja funkcionira putem ADSL-a. Neovisno o lokaciji i broju lokacija (poslovnoj) u RH, uz postojanje ADSL priključka, moguće je uspostaviti glasovni VPN te omogućiti besplatnu komunikacija između lokacija, mogućnosti digitalne telefonske centrale između lokacija, online administraciju te kontrolu troškova. Moguće je odabrati paket sa dvije (brojkom: 2), četiri (brojkom: 4) ili osam (brojkom: 8) IP telefonskih linija po lokaciji (moguće je i više paketa na istoj lokaciji, uvjet je više ADSL priključaka na istoj lokaciji). Moguće je koristiti analogne telefone (koristeći VoIP gateway), IP telefone (žičane i bežične), softphone-ove (programsko rješenje) i/ili pametne mobilne telefone (koji podržavaju SIP protokol i WiFi). U slučaju potrebe za većim brojem lokala moguća je integracija IP centrale (uređaja ili programske). Cijene usluga iznose 60.00 - 150.00 kn / mjesečno ovisno o tipu usluge (PDV nije uključen), a dostupno je 5 x tipova IP telefona u najam i 5 x tipova voice gateway uređaja u najam (uređaji za spajanje analognih ili digitalnih telefonskih uređaja).

 

 

 

 

 

Ključne karakteristike procesa promjene HALO i ISDN usluga u VoIP usluge:

 

 • Kada se odredi lokacija koja ulazi u proces promjene, svi privatni i poslovni korisnici na definiranom području moraju odabrati željenu alternativnu VoIP uslugu i dogovoriti promjenu.
 • Nakon isteka roka za promjenu, HALO i ISDN usluge na definiranom području prestaju sa radom.
 • Promjena HALO i ISDN usluga u neku od VoIP usluga se ne naplaćuje.
 • Korisnik dobiva novi MAXadsl modem bez dodatne naplate (ukoliko je isti stariji od 2 godine)
 • Promjenu HALO i ISDN usluga u VoIP usluge realizira T-Com tehničar bez dodatne naplate.


 

Ključni benefiti pri procesu promjene HALO i ISDN usluga u VoIP usluge:

 

 • Korisnik može očekivati uštedu na mjesečnoj naknadi u odnosu na HALO i ISDN usluge tj. kombinacije istih!
 • Bežični telefon Vtech Sinus C33 za 1 kn (uz ugovor na 24 mjeseca za uslugu Dodatna linija 1)!
 • Mogućnost neograničenih telefonskih razgovora prema svim HR fiksnim mrežama za dodatnih 75 kn mjesečno uz SUPER BUSINESS FLAT paket!
 • Mogućnost neograničenih telefonskih razgovora prema T-Com fiksnoj i T-Mobile mobilnoj mreži za dodatnih 65 kn mjesečno u SUPER BUSINESS FLAT+ paket!
 • Mogućnost aktivacije Business paketa koji uključuju minute razgovora prema HR fiksnim i mobilnim mrežama, međunarodnim mrežama ili kombinaciji istih!
 • Mogućnost zadržavanja Vaših postojećih telefona (izuzev ISDN telefona) i telefonskih centrala!

 

 

Proces promjene HALO i ISDN usluga u VoIP usluge je kontinuirani proces kroz koji prolazi T-Com, no i drugi operateri koji imaju aktivne POST i ISDN usluge. Navedeni proces će omogućiti niže troškove održavanja infrastrukture, a s time i niže troškove mjesečnih naknada za korisnike, uz mogućnost povoljnijih telefonskih razgovora prema svim telefonskim mrežama.

 

Također, buduće modifikacije (povećanje ili smanjanje broja telefonskih linija, nove mogućnosti poput govorne pošte te dr.) će biti jednostavno aktivirati, a kod većine kvarova će biti moguć trenutni otklon bez potrebe dolaska tehničara na lokaciju.

 

Određene izmjene i manja ulaganja sa strane korisnika će biti nužni kako bi proces promjene uredno prošao, no isključivo u slučajevima kada korisnik ima staru opremu i/ili oštećene instalacije.

 

 

Trenutno područje - lokacije na području Slavonije u IMS migraciji (promjena HALO i ISDN usluga u VoIP usluge) - migracija završava sa 31.12.2014.:


 • Osijek - centrale Retfala i Donji Grad
 • Virovitica i okolica
 • Vinkovci i okolica
 • Nova Gradiška i okolica


 

U svojstvu T-Partnera za poslovne korisnike, nudimo Vam pomoć pri realizaciji promjena Vaših HALO i ISDN usluga u VoIP usluge:

 

 • Provjera statusa trenutno aktivnih HALO i ISDN usluga
 • Prijedlog odgovarajućih VoIP usluga
 • Izračun budućih troškova T-Com telekomunikacijskih usluga
 • Izrada odgovarajućih T-Com zahtjeva za VoIP usluge
 • Zaprimanje ovjerenih T-Com zahtjeva za VoIP usluge i unos u sustav
 • Komunikacija sa T-Com tehničarima pri realizaciji i implementaciji VoIP usluga
 • Priprema i realizacija složenih tehničkih rješenja (STR) u slučaju kompleksnih sustava
 • Pomoć pri drugim vezanim aktivnostima te dr.

 

 

Upit za ponudu i HT zahtjev možete poslati na: prodaja@ad-rem.hr ili nas kontaktirati na tel. 031-581-383 i 031-581-384.


Objavi na Facebook!      
T Partner Microsoft McAfee Bios - poduzetnički inkubator 3CX - Luceed Netgear TeleEye