Net Phone Paketi (T-Com) - ubojica telefonskih centrala, ISDN-a i visokih računa 06.01.2013.

VoIP je ušao na RH tržište relativno potiho sredinom prvog desetljeća 21. stoljeća, što se izravno poklopilo uvođenjem usluga širokopojasnog pristupa Internetu (ADSL). Iako su VoIP usluge u početku pružali isključivo VoIP operateri, alternativni nacionalni telekom operateri su uvidjeli prednosti IP telefonije (i što je važnije, uštede u vlastitim troškovima) te plasirali VoIP usluge ka (prvotno) poslovnim korisnicima. Najveći nacionalni telekom operater, Hrvatski Telekom se uključio u posao sa VoIP-om razmjerno kasno, tek krajem 2008.god., no pitanje je: dali je vrijedilo čekati....


VoIP (Voice-over-Internet-Protocol) je ukratko usluga koja omogućava glasovnu komunikaciju između dvije (ili više) stranke, no sama glasovna komunikacija, tj. govor je prenošen kao podatak te je stoga sam takav prijenos jeftiniji, a omogućava i prijenos dodatnih informacija te stoga pruža dodatne usluge strankama koje komuniciraju. Dakako, ovakav opis VoIP-a je maksimalno pojednostavljen i osnovan kao takav, ali pruža osnovnu informaciju o tome što VoIP jest.

 

VoIP je na RH tržište stigao relativno potiho i relativno kasno, što je ponajviše uzrokovano činjenicom da su usluge širokopojasnog pristupa Internetu stigle na RH tržište relativno kasno, i to između 2003. i 2005. godine. 

 

 

Iako je VoIP u početku (na RH tržištu, sredinom prvog desetljeća 21. stoljeća) bio izjednačavan sa IM aplikacijom Skype (kojeg ipak ne smatramo pravom VoIP aplikacijom već IM aplikacijom), VoIP je ipak došao tek dolaskom VoIP operatera (Nonoh i sl.) te ponudom VoIP usluga alternativnih nacionalnih telekom operatera (npr. Iskon, Amis, Metronet, Optima i dr.) nešto kasnije (2005. - 2006. god.).

 

 

Zbog slabe pokrivenosti, ograničenih mogućnosti infrastrukture, manjka stručnih tvrtki i stručnjaka samih te zbog nekoliko drugih faktora, VoIP usluge su do 2008. godine koristili veliki poslovni sustavi (koji su ionako imali "poseban" odnos sa telekom operaterima), sporadično srednji poslovni sustavi (koji su imali stručno osoblje sposobno raditi sa VoIP uslugama i proizvodima) te stručni privatni subjekti.

 

 

VoIP usluge (i proizvodi) su ušle na "velika vrata" u RH tržište uz "pomoć" najvećeg nacionalnog operatera Hrvatski Telekom d.d. - T-Com. VoIP usluge nazvane su Net Phone Paketi (Mini, Start, Plus i Plus DVG) i Net Phone (PBX). 

 

 

 

Net Phone usluga je namijenjena srednjim i velikim poslovnim korisnicima te za svoj rad zahtjeva stalni vod pa je takva usluga primarno namijenjena specifičnom krugu (velikih) korisnika. Stoga se recenzijom Net Phone usluge ovog puta nećemo baviti.

 

 

No tu je Net Phone Paketi usluga...

 

 

Za početak, što Net Phone Paketi usluga jest?

 

Net Phone Paketi je usluga koja malim i srednjim poslovnim korisnicima omogućuje osjetno povoljnije telefoniranje (prema fiksnim i mobilnim nacionalnim mrežama te prema međunarodnim telefonskim mrežama), više telefonskih linija po osjetno povoljnijoj mjesečnoj naknadi (u odnosu na klasičnu fiksnu telefoniju), mogućnosti digitalne telefonske centrale te online administraciju svake IP telefonske linije. Net Phone Paketi kao usluga IP telefonije funkcionira putem (MAX)ADSL-a. Neovisno o lokaciji i broju lokacija (poslovnoj) u RH, uz postojanje (MAX)ADSL priključka, moguće je uspostaviti glasovni VPN te omogućiti besplatnu komunikaciju između lokacija, mogućnosti digitalne telefonske centrale na i između lokacija, online administraciju te kontrolu troškova. Moguće je odabrati paket sa dvije (brojkom: 2), četiri (brojkom: 4) ili osam (brojkom: 8) IP telefonskih linija po lokaciji (moguće je i više paketa na istoj lokaciji, uvjet je više (MAX)ADSL priključaka na istoj lokaciji). Moguće je koristiti analogne telefone (koristeći VoIP gateway – Mediatrix), IP telefone (žičane ili bežične (DECT)), softphone-ove (programsko rješenje – VoIP aplikacija) i/ili pametne mobilne telefone (koji podržavaju SIP protokol i Wi-Fi te rade na T-Mobile mobilnoj mreži). U slučaju potrebe za većim brojem lokala, moguća je integracija IP centrale (uređaja ili programske). Uslugu je moguće kombinirati sa Multi Office uslugom (podatkovni VPN). IP linije su potpuno sigurne, neovisno o lokaciji trošak je jednoznačno iskazan, kvaliteta govora je usporediva sa digitalnim telefonskim kanalima (ISDN). Net Phone Paketi usluga se pokazuje kao idealno rješenje za poslovne korisnike koji koriste i/ili imaju potrebu za više telefonskih linija na jednoj i/ili više lokacija, a uz to žele mogućnosti klasičnih digitalnih telefonskih centrale te uštedu i kontrolu troškova u svakom trenutku.

 

Grafički (jednostavni princip) rada Net Phone Paketi usluge:

 

 

 

 

 

 

OK, sad kad "znamo" što Net Phone Paketi usluga jest, idemo vidjeti koje sve mogućnosti usluga nudi u realnoj primjeni, u realnom svijetu...

 

 

 

Idemo redom...

 

Zašto je Net Phone Paketi usluga povoljnija od klasičnih analognih telefonskih linija (POTS (HALO)) ili klasične digitalne telefonske linije (ISDN)? Kako je kod VoIP usluga govor tretiran kao podatak, sam njegov prijenos je jeftiniji za telekom operatera, a stoga i za korisnika. Također, kako je uz govor kao podatak moguće poslati još informacija, tj. podataka, na kojima je moguće pružiti i uslugu; korisniku se može pružiti više sadržaja uz samu komunikaciju. S druge strane, kako su inače interkonekcijske cijene (pojednostavljeno: cijene "prelaska" iz jedne u drugu mrežu) najviše te najviše utječu na konačne cijene poziva, osjetno niže kod VoIP (zbog tretiranja govora kao podataka) i same cijene poziva kod Net Phone Paketi usluge su niže, kao što je i mjesečna naknada niža, i to:

 

 • niža mjesečna naknada za veću količinu telefonskih linija u odnosu na klasične telefonske linije
 • do 74 % u odnosu na mjesečnu naknadu za analogne telefonske linije
 • niže cijene poziva u odnosu na klasične korisničke pakete i/ili tarifne opcije
 • do 22 % u pozivima prema fiksnoj nacionalnoj telefonskoj mreži
 • do 32 % u pozivima prema mobilnoj nacionalnoj telefonskoj mreži
 • do 46 % u pozivima prema međunarodnim telefonskim mrežama
 • Dodatne mogućnosti... Kao što smo ranije rekli, kada govor tretiramo kao podatak, onda je uz isti moguće prenesti još podataka, a na podacima možemo bazirati i možemo kontrolirati više dodatnih usluga. 

 

 

 

Osnovne karakteristike Net Phone Paketi usluge:

 

 • 2 – 8 IP telefonskih linija (ovisno o paketu)
 • Tri dostupna paketa (Mini, Start & Plus)
 • Mogućnosti digitalne telefonske centrale (lokali, skraćeno biranje, glazba na čekanju, preusmjeravanje poziva, preuzimanje poziva, parkiranje poziva, poziv na čekanju, prikaz broja pozivatelja, konferencijska veza i dr.)
 • Online administracija, upravljanje i nadzor (administratorski i korisnički web portali)
 • Mogućnost povezivanja neograničenog broja poslovnih i/ili privatnih lokacija u glasovni VPN (besplatni pozivi u i između lokacija)
 • Mogućnost korištenja analognih i/ili IP telefona (žičanih i/ili bežičnih (DECT)) s naprednim funkcijama te programskih rješenja (softphone) (mogućnost korištenja više aparata po telefonskom broju i dr.)
 • Mogućnost migracije postojećih telefonskih brojeva na Net Phone Paketi uslugu (zadržavanje postojećih brojeva)

 

 

 

Što izdvojiti?

 

Telefonske centrale... Naše dosadašnje iskustvo je pokazalo da je većina centrala kod malih i srednjih poslovnih korisnika analogno i/ili hibridno (manji postotak su novije digitalne telefonske centrale koje zasad ne rade sa Net Phone Paketi uslugom (ukoliko nemaju IP karticu)). Analogne i/ili hibridne te digitalne telefonske centrale se mogu zadržati (kao i njihovi upravljački telefoni te njihova konfiguracija), a IP telefonske linije iz Net Phone Paketi usluge se mogu koristiti kao ulazno-izlazne linije. Dakle, prednost u tom slučaju su niži troškovi telefoniranja te online administracija IP telefonskih linija radi dodatne kontrole. Rekonfiguracija telefonske centrale nužna je samo kod starijih (10+ godina) telefonskih centrale zbog karakterističnog "tona" kod IP telefonskih linija.

 

Situacija se bitno zanimljivija ukoliko korisnik nema telefonsku centrala ili postojeću želi/mora mijenjati. U tom slučaju, korisnik nema trošak nabave telefonske centrale; skraćeno biranje, preusmjeravanje poziva, poziva na čekanju, hunt grupa i dr. samo su neke mogućnosti koje korisnik dobiva kroz uslugu, tj. na razini usluge. Hoće li korisnik koristiti analogne telefonske aparate, IP telefonske aparate ili softphone, apsolutna je odluka korisnika te mogućnosti mogu biti iskorištene neovisno o aparatu, iako IP telefonski aparati pružaju puno više (u odnosu na analogne telefonske aparate).

 

Dakako, tko želi stvarno napredne mogućnosti poput snimanja razgovora, kontrole centrale/IP telefona putem računalne aplikacije, spajanja pametnih telefona (sa VoIP aplikacijama) i dr., trebat će nabaviti IP telefonsku centralu. Iako postoje razna hardware i software rješenje, bitno su popularniji software rješenja poput Asterisk rješenja. IP telefonske centrale primarno implementiramo za Call Centre, srednje poslovne korisnike i sl., a prije odabira rješenja obavezno je potrebno testirati IP telefonske linije iz Net Phone Paketi zbog specifične platforme.

 

 

Glasovni VPN... Vrlo zanimljiva opcija te još zanimljivija AD Rem konfiguracija :-) Net Phone Paketi usluga donosi IP telefonske linije koje nisu definirane telefonskim kabelom već kroz uslugu. Sama ta činjenica znači da se IP telefonske linije mogu rasporediti na više lokacija bez potrebe za uvođenjem Net Phone Paketi usluge na svakoj od lokacija te bez obzira na lokaciju u RH. Bitan i isključiv preduvjet je MAXadsl usluga na lokaciji. Potpuno besplatni razgovori između lokala na lokacijama, mogućnost telefonske centrale na i između lokacija te sve druge mogućnosti koje Net Phone Paketi usluga donosi, kao i jedinstven telefonski račun prednosti su ovakve implementacije. Kako točno implementacija ide, neka to ostane naša mala poslovna tajna :-)

 

 

Telefonski aparati.... Iako je usluga bazirana na IP Centrex platformi, zadržana je kompatibilnost sa postojećim instalacijama i uređajima. Dakle, korisnici mogu nastaviti koristiti svoju postojeću telekomunikacijsku mreže te postojeće telefone. Korištenje analognih žičanih telefona i analognih DECT telefona je podržano te s tim uređajima rade gotovo sve mogućnosti telefonske centrale. Za korisnike koji žele obnoviti svoj fond telefonskih aparata najbolja opcija je nabava i korištenje IP telefona, bilo da se radi o žičanim ili bežičnim opcijama. Dakako, bežični DECT IP telefoni bolja su opcija u slučajevima gdje je za postavljanje žičanih IP telefona potrebno raditi dodatno kabliranje, te bežični DECT IP telefoni donose brojne pogodnosti zbog same izvedbe (telefoni nisu fiksirani, nije potrebno raditi dodatno kabliranje, donose dodatne mogućnosti poput slanja e-mail-a i/ili SMS-a i dr.).

 

 

 

 

 

 

Uz analogne i IP telefone moguće je koristiti i softverske telefone (softphone). Softverski telefoni su zgodno rješenje u slučaju kada se želi potpuna funkcionalnost IP telefona bez potrebe za kupovinom istog te u slučajevima kada je potrebno da je telefon vezan za računalo (radno mjesto operatora centrale, agenta Call Centra i sl.), no i u slučajevima kada postoji želja za mobilnošću telefonskog broja. Zahvaljujući mogućnosti račvanja poziva moguće je za jedan telefonski broj definirati više telefonskih uređaja, koji mogu biti i različitog tipa (analogni, IP i softverski telefon).

 

 

 

 

 

 

Uz navedene moguće načine instalacije / korištenja IP telefonskih linija (analogni telefoni, IP telefoni i/ili softverski telefoni), još je jedan iznimno interesantni način podešavanja IP telefonskih linija iz Net Phone Paketi usluge – pametni mobilni telefoni (Google Android i/ili Apple iOS) koji imaju mogućnost instalacije SIP aplikacija (softphone) te rade na T-Mobile mreži. Konfigurirane IP telefonske linije na takvim pametnim mobilnim telefonima rade kao i na IP telefonima tj. softverskim telefonima te su u glasovnom VPN-u sa ostalim IP telefonskim linijama iz pripadajuće Net Phone Paketi usluge. Na ovaj način korisnik „nosi“ svoju IP telefonsku liniju te je uvijek dostupan. U idealnoj konfiguraciji, korisnik može na svom pametnom mobilnom telefonu koristiti Office Fax uslugu (Fax-to-Mail) te tako imati pravi mobilni ured.

 

 

 

Administracija putem web portala... Kako je Net Phone Paketi usluga bazirana na IP tehnologiji, istu je moguće nadzirati i administrirati putem Interneta, tj. korisničkog i administratorskog portala. Korisnik Net Phone Paketi usluge dobiva jedan administratorski portal (web stranica) na kojemu ima nadzor nad svim brojevima te svim usluga te određeni broj korisničkih portala (web stranica); ukoliko se radi o Net Phone Paketi Mini, dobiva se pristup 1 x administratorskom portalu i 2 x korisnička portala; u slučaju Net Phone Paketi Start, dobiva se pristup 1 x administratorskom portalu te 4 x korisnička portala; a u slučaju Net Phone Paketi Plus, dobiva se pristup 1 x administratorskom portalu te 8 x korisnička portala. 

 

Putem administratorskog portala korisnik ima uvid u sve brojeve uključene u Net Phone Paketi uslugu. Moguće je unositi osobne podatke korisnika svakog broja, moguće je definirati usluge za svaki broj (razne zabrane, preusmjeravanja i sl.), moguće je definirati administratorske i korisničke grupe (brojeva, tj. korisnika), definirati imenik telefonskih brojeva na razini tvrtke i dr. Iz administratorskog portala moguće je direktno pristupiti svakom od korisničkih portala.

 

Putem korisničkog portala korisnik ima uvid u svoje osobne postavke, osobni imenik telefonskih brojeva te popis poziva na svoj telefonski broj. Moguće je definirati osobni telefonski imenik, definirati brza biranja te odrediti preusmjeravanja. Također je moguć uvid u popis poziva (u stvarnom vremenu). Putem korisničkog portala nije moguće mijenjati osobne podatke te paket usluga te nije moguće definiranje dodatnih grupa.

 

 

Na kraju, što reći...

 

Prvo, isprika na podužem članku :-) Usluga je opsežna i čak i ovakvo dug članak ne opisuje se mogućnosti koje ista nosi. Naša iskustva su odlična, ali i iskustva naših korisnika su odlična. Bilo da se radi o povezivanju pet ili više lokacija u RH, mijenjanju zastarjele i/ili neispravne telekomunikacijske opreme i/ili jednostavno proširenju postojećih kapaciteta, Net Phone Paketi usluge je odličan izbor.

 

 

Što AD Rem može učiniti za Vas po ovom pitanju? Pa puno...


 • Izrada neobavezujućih ponuda prilagođenih potrebama klijenta
 • Dostava potrebnih zahtjeva te njihova realizacija
 • Strukturno kabliranje – ukoliko potrebno na lokacijama korisnika
 • Instalacija i konfiguracija CPE opreme na lokacijama korisnika (ADSL router te ostala aktivna i pasivna mrežna oprema i telekomunikacijska oprema)
 • Konfiguriranje LAN (lokalna) mreže i/ili telefonske mreže na lokacijama korisnika
 • Instalacija i konfiguriranje VoIP gateway-a te spajanje i konfiguriranje analognih telefona
 • Podešavanje postojeće analogne ili digitalne telefonske centrale za rad sa Net Phone Paketi uslugom
 • Nabava telekomunikacijske opreme: analogni telefoni, analogni i/ili digitalni VoIP gateway-i, IP telefoni, mrežni preklopnici (switch), softphone, IP centrale i dr.
 • Instalacija i konfiguriranje IP telefona
 • Instalacija i konfiguriranje softphone-a (programsko rješenje)
 • Konfiguracija IP telefonskih linija na pametnim mobilnim telefonima
 • Instalacija, konfiguriranje, administracija i održavanje IP telefona i IP centrale
 • Konfiguriranje IP telefonskih linija na pametne mobilne telefone koji podržavaju SIP protokol i Wi-Fi
 • Mogućnost administriranja Net Phone Paketi usluge za korisnika
 • Mogućnost redovitog paušalnog održavanja Net Phone Paketi usluge
 • Mogućnost realizacije svih procesa za aktivaciju, realizaciju, implementaciju i održavanje usluge IP telefonije na i između lokacija korisnika (kreiranje glasovnog VPN-a uz podatkovni VPN)

 

 

Kao i uvijek, AD Rem Vam je uvijek dostupan za sve informacije i upite.

 

Upit za ponudu i HT zahtjev možete poslati na: prodaja@ad-rem.hr ili nas kontaktirati na tel. 031-581-383 i 031-581-384.

Download:
T-Com - predstavljanje Net Phone Paketi usluge (AD Rem T-Partner) (380.53KB)

Uputstvo: Desni klik na link (FireFox-Save Link as...; InternetExplorer-Save Target as...)

Objavi na Facebook!      
T Partner Microsoft McAfee Bios - poduzetnički inkubator 3CX - Luceed Netgear TeleEye