Net PRO - stalni podatkovni vod

NetPRO je T-Com usluga stalnog pristupa Internetu, gdje se korisnicima putem bakrenim parica (do 4 Mbit/s) i/ili optičkih vodova (do 200 Mbit/s) pruža simetričnu brzinu, statičku IP adresu te druge prednosti za korisnike kojima treba siguran i brz pristup Internetu te koji može osigurati napredne servise korisnicima kojima isti trebaju (call centri, data centri i dr.).


Prednosti pristupa Stalnim vodom:

 
 • velika brzina
 • sigurnost
 • maksimalna pouzdanost
 • istodobni pristup internetu za veći broj korisnika
 • mogućnost stalnog priključenja vlastitoga računalnog sustava na Internet
 
Net PRO usluga omogućava:

 • izravnu vezu s Internet backboneom te uporabu interneta bez ograničenja
 • simetričnu brzinu pristupa od 1 Mbit/s do 200 Mbit/s
 • domenu i odgovarajući broj stalnih IP adresa
 • uslugu sekundarnog DNS-a (do 5 zona)
 • najam Cisco routera uključen u mjesečnu naknadu
 • zakup voda uračunat je u mjesečnu naknadu za sve lokacije na teritoriju RH
 • 24-satna tehnička podrška

 

Analiza potreba poslovnih korisnika, priprema i realizacija zahtjeva, aktivacija usluge, kao i implementacija, administracija i održavanje usluge radnje su koje AD Rem pruža potencijalnim i postojećim korisnicima. U prilog stručnosti govori i angažman Cisco certificiranih AD Rem stručnog osoblja.

Download:
T-Com NetPRO brošura (2087.77KB)
NetPRO stalni vod
Uputstvo: Desni klik na link (FireFox-Save Link as...; InternetExplorer-Save Target as...)

Objavi na Facebook!      
T Partner Microsoft McAfee Bios - poduzetnički inkubator 3CX - Luceed Netgear TeleEye