Multi Office

Multi Office je usluga podatkovnog VPN-a temeljenog na ADSL tehnologiji. Usluga je namijenjena poslovnim korisnicima sa do 5 lokacija (poslovnih i/ili privatnih). Korisnik može birati pristupnu brzinu ADSL-a po lokaciji (4, 10 ili 20 Mbit/s), a paket prometa je neograničeni (Business Flat). Također se dobiva određeni broj računa e-pošte (10 - 50) te usluga najma web prostora na T-Com poslužiteljima. Svaka lokacija dobiva statičku IP adresu.


Multi Office je usluga koja Vam omogućuje povezivanje više udaljenih lokacija unutar Republike Hrvatske korištenjem ADSL tehnologije. Povezane lokacije čine jedinstvenu podatkovnu mrežu u kojoj je razmjena podataka potpuno sigurna. Maksimalni broj povezanih lokacija je pet (opcionalno dvije dodatne lokacije spojene preko dial up pristupa – MO udaljeni pristup), a za svaku lokaciju može se odabrati optimalna brzina ADSL-a (4 – 20 Mbit/s), dok je paket prometa za svaku od lokacija Business Flat (neograničeni paket prometa), što omogućuje neovisan pristup Internetu i podatkovnoj VPN mreži bez dodatnih troškova. Kako je razmjena podataka u VPN mreži potpuno sigurna, moguće je koristiti poslovne aplikacije na različitim lokacijama, dijeliti podatke između lokacija te nadzirati i kontrolirati udaljene lokacije. Video nadzor također je moguć, kao i IP telefonija (Net Phone Paketi), a moguće ga je realizirati korištenjem IP kamera i sl., tj. IP telefona i sl., koje Vam omogućavaju jednostavno i fleksibilno korištenje. Kako svaki od četiri dostupna Multi Office paketa uključuje usluge web hostinga (najam web prostora) i određeni broj e-mail adresa (10 – 50), Multi Office usluga se pokazuje kao odličan izbor za poslovne korisnike koji posluju na više lokacija, a imaju potrebu za sigurnom razmjenom podataka, dijeljenjem poslovnih aplikacija, web rješenjima te video nadzorom i IP telefonijom (glasovni VPN).

 
AD Rem je jedna od 4 tvrtke u RH koja je ovlaštena i preporučena od strane HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., podjedinica T-Com za implementaciju, administraciju i održavanja Multi Office usluge. 
 
Detaljan opis usluge i aktivnosti koje AD Rem nudi sa istom možete pronaći u datoteci postavljenoj uz ovaj članak.
Download:
AD Rem Multi Office brošura (392.02KB)
Opis rada usluge Multi Office
T-Com Multi Office brošura (3613.78KB)
Multi Office
Uputstvo: Desni klik na link (FireFox-Save Link as...; InternetExplorer-Save Target as...)

Objavi na Facebook!      
T Partner Microsoft McAfee Bios - poduzetnički inkubator 3CX - Luceed Netgear TeleEye