HALO i ISDN

Analogni i digitalni telefonski priključci. Provjera tehničkih mogućnosti i rezervacija željenih telefonskih brojeva. Uz poseban zahtjev instalacija telefonskih linija u rok od 10 dana.


HALO linije već od 1 kn jednokratno (uz ugovor na 24 mjeseca) te ISDN već od 400 kn jednokratno (uz povrat analogne telefonske linije).

 

Obračunska jedinica 1 sekunda, preporuka i aktivacija korisničkih paketa i tarifnih opcija za telefonske linije za svaku novu telefonsku liniju (povoljniji pozivi prema fiksnim i mobilnim nacionalnim i međunarodnim mrežama).


Objavi na Facebook!      
T Partner Microsoft McAfee Bios - poduzetnički inkubator 3CX - Luceed Netgear TeleEye