Ultra MAX paketi - ultra-brzi pristup Internetu do 100 / 20 Mbps

Poslovni Ultra MAX paketi obuhvaćaju tri paketa telekomunikacijskih usluga: MAXnet (podatkovni pristup Internetu), MAX2 (pristup Internetu i telefonija) i MAX3 (pristup Internetu, telefonija i IPTV (MAXtv)). U sva tri paketa, fokus je ultra-brza Ultra MAX usluga za podatkovni prisup Internetu, maksimalne brzine do 100 / 20 Mbps. Usluga se realizira na optičkoj infrastrukturi dostupnoj u 15 gradova i određenom broju manjih mjesta.


 

 

Ultra MAX usluga je bazirana na ultra-brzoj podakovnoj usluzi (za pristup Internetu) i izgrađenoj na optičkoj infrastrukturi. S obzirom da je optička infrastruktura trenutno dostupna na ograničenom broju lokacija, uslugu mogu zatražiti poslovni korisnici na području 15 gradova i određenom broju manjih mjesta.

 

 

 

Trenutno su dostupna tri paketa usluga baziranih na Ultra MAX-u:

 

Poslovni Ultra MAXnet

Internet pristup brzine 40 / 10 Mbps + Flat paket prometa

Mogućnost nadogradnje: veća pristupna brzina 100 / 20 Mbps

 

Poslovni Ultra MAX2

Internet pristup brzine 40 / 10 Mbps + Flat paket prometa

Mogućnost nadogradnje: veća pristupna brzina 100 / 20 Mbps

Jedna govorna linija (obračun prometa prema tarifi Super Business Flat) +  uključene opcije: TEA (telefonski asistent) i U mreži Mobile single

 

Poslovni Ultra MAX3

Internet pristup brzine 40 / 10 Mbps + Flat paket prometa

Mogućnost nadogradnje: veća pristupna brzina 100 / 20 Mbps

Jedna govorna linija (obračun prometa prema tarifi Super Business Flat) + uključene opcije: TEA (telefonski asistent) i U mreži Mobile single

MAXtv programski paket

 

 

 

Preduvjeti za realizaciju:


HT pristupnom optičkom mrežom pokriva određeni broj lokacija u 15 gradova: Bjelovar, Čakovec, Dubrovnik, Karlovac, Koprivnica, Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Varaždin, Vinkovci, Zadar i Zagreb, kao i određeni broj lokacija u manjim mjestima: Bukovje Bistransko, Donja Bistra, Gornja Bistra, Jablanovec, Novaki Bistranski, Oborovo Bistransko, Poljanica Bistranska.

 

Postojanje optičke pristupne mreže HT-a na traženoj lokaciji instalacije predstavlja uvjet za prihvaćanje zahtjeva za Poslovni Ultra MAX paket te uključenje Poslovni Ultra MAX paketa, pa stoga isto predstavlja uvjet za prihvaćanje zahtjeva.

 

Ako na traženoj lokaciji instalacije ne postoji HT-ova optička pristupna mreža, HT neće biti u mogućnosti realizirati podneseni zahtjev, te će uz obavijest podnositelju zahtjeva uvrstiti njegov zahtjev na listu interesa za Poslovni Ultra MAX pakete. Također, HT će u tom slučaju podnositelju zahtjeva ponuditi adekvatnu uslugu na postojećoj bakrenoj infrastrukturi ili putem druge dostupne tehnologije.

 

Poslovni Ultra MAX pakete mogu zatražiti novi i postojeći poslovni korisnici HT-a. Postojeći poslovni Pretplatnik HT-a u Poslovni Ultra MAX paket može prenijeti svoj broj telefona, MAXadsl ili Net korisničko ime/račun.

 

 

 

Upit za ponudu i HT zahtjev možete poslati na: prodaja@ad-rem.hr ili nas kontaktirati na tel. 031-581-383 i 031-581-384.


Objavi na Facebook!      
T Partner Microsoft McAfee Bios - poduzetnički inkubator 3CX - Luceed Netgear TeleEye