IT edukacija

Edukacija poduzetnika prilikom implementacije naših usluga i proizvoda. Osmišljavanje, izrada i držanje kratkih i sadržajno ciljanih edukacijskih tečajeva/seminara/radionica za poduzetnike ICT tematike. Izrada tečajeva/seminara/radionica ICT tematike za djelatnike tvrtke (ciljana tematika).


Suradnja sa poslovnim subjektima poput Centrom za poduzetništvo Osijek, Poduzetničkim inkubatorom BIOS d.o.o., Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek i dr..

 

Individualna edukacija poduzetnika prema potrebi – ICT tematika. 

 

Programi instrukcija za opći informatički nastavni program - podupirući program. 

Download:
AD Rem (dopis) - predstavljanje i usluge (341.58KB)

Uputstvo: Desni klik na link (FireFox-Save Link as...; InternetExplorer-Save Target as...)

Objavi na Facebook!      
T Partner Microsoft McAfee Bios - poduzetnički inkubator 3CX - Luceed Netgear TeleEye