IP telefonija

Izrada i/ili projektiranje rješenja IP telefonije za poslovne i privatne subjekte. Implementacija rješenja IP telefonije. Konzalting pri nabavi IP telefona, softphone-a, te VoIP gatewaya za manje poslovne subjekte te VoIP centrala i pripadajuće opreme za poslovne subjekte (po potrebi privatne subjekte). Implementacija i održavanja usluga i proizvoda IP telefonije te nadogradnja i održavanje postojećih rješenja.


Izgradnja složenih sustava IP telefonije za poslovne subjekte sa potrebom za većim brojem lokala te ulazno/izlaznih IP telefonskih linija. Integracija IP telefonskih linija u postojeće analogno/digitalne telefonske centrale.

 

Projektiranje, implementacija, administracija i održavanja call shop i/ili call centar sustava za poslovne korisnike koji žele prihode i/ili naprednu kontrolu te administraciju pri korištenju IP telefonskih linja/sustava.

 

Nabava, implementacija i održavanje IP telefonske opreme (telefonski aparati, glasovnih prospojnika, programskih i sklopovskih IP telefonskih centrala, video komunikacijske opreme i dr.).

 

Realizacija i implementacija IP telefonskih linija željenih pružatelja, sa naglaskom na preporuku.

 

Rezervacija domaćih i međunarodnih DID telefonskih brojeva, implementacija istih uz IP telefonske linije.

 

Implementacija, administracija i održavanje GSM prospojnika (GSM gateway).

 

Edukacija u radu sa IP telefonskim sustavima.

 

VoIP – AD Rem pruža rješenja temeljena na VoIP uslugama T-HT-a (Net Phone Paketi, Net Phone i Net Phone PBX) i VoIP servisa VoipBON (kreiranog od strane tvrtke Inforprogres d.o.o., inače ključnog partnera AD Rem-a). Net Phone i srodne usluge namjenjene su poslovnim korisnicima u RH, korisnicima koji su korisnici podatkovnih usluga T-HT-a; dok rješenja koja oblikujemo za korištenje sa VoipBON servisom su neovisna od zemlji korištenja te o tipu podatkovne veze korisnika (Net Phone i srodna rješenja rade isključivo sa podatkovnih vezama T-HT fiksnog operatera T-Com, dok VoipBON može raditi sa bilo kojom fiksnom i/ili podatkovnom vezom bilo kojeg operatera u bilo kojoj zemlji). Uz T-HT usluge za poslovne korisnike u RH, te VoipBON servis za korisnike koje se ne žele vezati za T-HT i/ili imaju potrebe za većom količinom međunarodnih poziva, AD Rem može na zahtjev klijenta implementirati VoIP uslugu i/ili VoIP servis bilo kojeg pružatelja po želji klijenta. Uz samu govornu uslugu, svi servisi koje AD Rem implementira za klijente pružaju dodatne usluge:

 

  • PBX i Hosted PBX mogućnosti
  • Glasovni VPN
  • Najam DID telefonskih brojeva iz zemlje po želji
  • Online administracija i kontrola IP telefonskih linija
  • Aktivacija IP telefonskih linija na IP telefonima, softphone rješenjima, analognim telefonima, mobilnim telefonima sa podrškom za SIP protokol i dr.
  • Niske i iznimno niske cijene (ovisno o servisu) cijene poziva, SMS, Fax-to-mail i dr. usluga
  • SMS i/ili Fax-to-mail usluge
  • Dr.

 

AD Rem uz pružanje i aktivaciju željenog i/ili predloženog servisa nudi i implementaciju kompletnog rješenja IP telefonije. Nabava IP opreme, implementacija IP opreme, strukturno kabliranje, kreiranje glasovnog VPN-a, održavanje i administracija IP telekomunikacijskog sustava i dr. Pri izradi rješenja strukturnog kabliranja koristimo opremu renomiranih proizvođača poput Legrand-a, Panduit-a, Conteg-a i Digitus-a; a pri implementaciji se vodimo mišlju da naša rješenja moraju dugoročno zadovoljavati potrebe klijenta (primjerice, pri izgradnji strukturnog kabliranja za računalnu mrežu, obavezno koristitmo Cat6 kabel, dakle izgradnja Gigabit Ethernet mreže). Pri implementaciji IP telekomunikacijske opreme koristimo opremu renomiranih proizvođača poput Cisco, Linksys Cisco, Snom, Siemens Gigaset i Mediatrix; a u slučaju IP telefonskih centrala OpenVOX, 3CX i dr. Naša rješenja potpune IP telekomunikacijske platforme nude mogućnosti poput: jedinstvene telefonske centrale za sve lokacije tvrtke, glasovni VPN na i između svih lokacija tvrtke, snimanje razgovora na IP telefonskim linijama, full VPN (VPN između fiksnih i mobilnih IP telefonskih linija) i dr.

Download:
VoIP - AD Rem info (276.97KB)
Osnovne informacije o VoIP-u
AD Rem - DECT & Wi-Fi telefoni (izdvojeno iz ponude) (352.68KB)
IP telefoni - izdvojeno iz AD Rem ponude
AD Rem (dopis) - predstavljanje i usluge (341.58KB)

Uputstvo: Desni klik na link (FireFox-Save Link as...; InternetExplorer-Save Target as...)

Objavi na Facebook!      
T Partner Microsoft McAfee Bios - poduzetnički inkubator 3CX - Luceed Netgear TeleEye