E-marketing

Osmišljavanje i izrada marketinških rješenja za poslovne korisnike. Osmišljavanje e-posjetnica, e-letaka, e-postera i e-plakata. Izrada prezentacija i multimedijalnih prezentacija. Prezentacija, oglašavanje i komunikacija putem socijalnih mreža (Facebook; Twitter; LinkedIN i dr.). E-marketing rješenja.


 

Korištenje digitalnih medija radi potrebe prezentacije poduzetnika te proizvoda/usluga. 

 

Korištenje Internet servisa radi potrebe prezentacije i komunikacije poduzetnika sa postojećim/novim klijentima i poslovnim partnerima.

 

Korištenje socijalnih mreža (Facebook, Twitter i dr.) radi potrebe prezentacije i komunikacije poduzetnika sa postojećim/novim klijentima i poslovnim partnerima

Download:
AD Rem (dopis) - predstavljanje i usluge (341.58KB)

Uputstvo: Desni klik na link (FireFox-Save Link as...; InternetExplorer-Save Target as...)

Objavi na Facebook!      
T Partner Microsoft McAfee Bios - poduzetnički inkubator 3CX - Luceed Netgear TeleEye