SEMINAR: Fiskalizacija u praksi za male i srednje poduzetnike

POZIV NA SEMINAR: Seminar je namijenjen obveznicima fiskalizacije: fizičkim osobama – obveznicima poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, fizičkim i pravnim osobama – obveznicima poreza na dobit, predstavnicima HGK, HOK, HUP, jedinica lokalne samouprave, poduzetničkih potpornih institucija te svima ostalima kojima je ova tema u fokusu zanimanja.


 

Centar za poduzetništvo Osijek u suradnji sa Centrom za informatičko obrazovanje Osijek organizira jednodnevni seminar „Fiskalizacija u praksi“.

 

Seminar je namijenjen obveznicima fiskalizacije: fizičkim osobama – obveznicima poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, fizičkim i pravnim osobama – obveznicima poreza na dobit, predstavnicima HGK, HOK, HUP, jedinica lokalne samouprave, poduzetničkih potpornih institucija te svima ostalima kojima je ova tema u fokusu zanimanja.

 

FISKALIZACIJA je proces (skup mjera) koji je namijenjen efikasnom nadzoru ostvarenog prometa u gotovini (koji vrše poduzetnici). Proces FISKALIZACIJE je definiran Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom te je početak procesa definiran sa 01.01.2013. Ovisno o određenih djelatnostima propisanim u Zakonu, implementacija je propisana: 01.01.2013., 01.04.2013. i 01.07.2013. Proces FISKALIZACIJE je obvezan za propisane djelatnosti te odstupanje i/ili izbjegavanje istog povlači privremenu zabranu poslovanja te kazne od 1.000,00 do 500.000,00 kn.

 

Proces FISKALIZACIJE je relativno složen skup mjera koje poduzetnik – obveznik fiskalizacije mora provesti u kratkom roku: ovisno o djelatnosti, definirana su tri datuma u prvoj polovici 2013. god. (01.01.2013., 01.04.2013. i 01.07.2013.). Obveznici fiskalizacije se moraju pripremiti tehnički i pravno te postoje specifičnosti prema djelatnostima. Uz pripremu, obveznici fiskalizacije moraju prilagoditi račune te pratiti proces kontinuirane komunikacije sa Poreznom upravom.

 

Polaznicima će biti prenešen know-how o procesu fiskalizacije i pripremi te provedbu istog u vlastitom poslovanju. Fiskalizacije je kontinuirana obveza poduzetnika koji ostvaruju promet u gotovini stoga (poduzetnici) trebaju moći pratiti vlastito poslovanje u segmentu procesa fiskalizacije.

 

Predavač je Saša Gvozdenović, suosnivač Centra za informatičko obrazovanje, koji će, potaknut iskustvima iz prakse, polaznike upoznati s procesom fiskalizacije. Višegodišnje iskustvo u projektiranju i implementaciji ICT rješenja, konstatno usavršavanje kroz stručne seminare (PUMA, Microsoft certifikacija, Centar za poduzetništvo i dr.), sukreator i predavač niza tečajeva i seminara ICT tematike (tečaj „Internet bez straha“ održavan u suradnji sa GiSKO i Grad Osijek, predstavljen na konferenciji „e-Hrvatska za e-Uključivost“ u prosincu 2008. god.u Beču te dr.). Centar za informatičko obrazovanje je mlada edukacijska ustanova, osnovana krajem 2009. god., no osnivači (inače vlasnici i osnivači uspješnih ICT tvrtki iz Osijek) u Centar unose svoje iskustvo rada na i sa edukacijskim projektima. Centar za informatičko obrazovanje surađuje sa Centrom za poduzetništvo, te je planirana suradnja sa više institucija koje podupiru neobaveznu edukaciju, kako poslovnih tako i privatnih korisnika.

 

Mjesto, datum održavanja seminara i cijena:

 

  • Centar za poduzetništvo Osijek, J. J. Strossmayera 341, Osijek (Poduzetnički inkubator BIOS, objekt A, 1. kat), 11. 12. 2012. u terminu od 14:00 – 18:00 sati.


Kotizacija za seminar uplaćuje se najkasnije do 10.12.2012. na žiro-račun: 2484008-1100714941 Raiffeisenbank Austria d.d., a iznosi 150.00 kn (PDV uključen u cijenu).


Prijaviti se možete putem besplatnog telefona 0800-345-345 ili na e-mail: info@czposijek.hr.

Download:
Centar za poduzetništvo - Prijavnica za seminar Fiskalizacija (72.70KB)

Uputstvo: Desni klik na link (FireFox-Save Link as...; InternetExplorer-Save Target as...)

Objavi na Facebook!      
T Partner Microsoft McAfee Bios - poduzetnički inkubator 3CX - Luceed Netgear TeleEye