Kako legalizirati software - Microsoft Windows i Microsoft Office 30.04.2012.

Pitanje legalizacije software-a je prilično komplicirano pitanje, stoga je isto nemoguće proći u jednom razumno kratkom tekstu. Također se procesi legalizacije software-a razlikuju od proizvođača do proizvođača te od software-a do software-a. U ovom tekstu ćemo se pozabaviti sa dva najpopularnija tip software-a, koju su nažalost najviše piratizirana - Microsoft Windows operativni sustav i Microsoft Office. S obzirom da se proces legalizacija navedenog software-a razlikuje po tipu i veličini korisnika, u ovom tekstu ćemo se pozabaviti procesom za VSE i SME korisnike.


 

Koje verzije Microsoft Windows operativnog sustava i Microsoft Office uredskog paketa se mogu kupiti na tržištu?

 

 • Microsoft Windows 7: Home Premium, Professional i Ultimate (postoji još par verzija no teže su dobavljive ili dolaze samo sa novim računalima).
 • Microsoft Office 2010: Home and Student, Home and Business i Professional (postoji još par verzija no dostupne su kroz druge prodajne kanale poput količinskog licenciranja).

 

Dali je moguće kupiti Microsoft Windows XP operativni sustav?

 

 • Ne. Microsoft Windows XP operativni sustav se ne prodaje već godina. Isti je moguće nabaviti isključivo kroz downgrade program i proceduru sa Microsoft Windows 7 Professional ili Ultimate.

 

Dali je moguće kupiti Microsoft Office 2007 ili 2003 uredski paket?

 

 • Ne. Moguće je kupiti isključivo aktualnu verziju - Office 2010. Pristup starijim verzijama Microsoft Office uredskog paketa je dostupan isključivo korisnicima Microsoft OVS programa (količinsko licenciranje).

 

Dali je moguće jednu licencu Microsoft Windows 7 (ili downgrade Windows XP) legalno instalirati na više od jednog računala?

 

 • Ne. 

 

Dali je moguće jednu licencu Microsoft Office 2010 uredskog paketa legalno instalirati na više od jednog računala?

 

 • Da, ali isključivo kupnjom Retail licence Home and Business ili Professional verzije Microsoft Office 2010 uredskog paketa. Kupovinom OEM licenci bilo koje verzije ili Home and Student verzije, navedeno nije dozvoljeno.

 

Kako izabrati i kupiti licencu Microsoft Windows operativnog sustava?

 

 • Slučaj I. Korisnik posjeduje "staro" računalo (stolno ili prijenosno računalo staro više od 6 mjeseci)
 • Ukoliko korisnik želi instalirati legalnu licencu Microsoft Windows 7 ili Windows XP, potrebno je kupiti Retail verziju licence željene verzije Microsoft Windows 7 operativnog sustava. Ukoliko korisnik želi Microsoft Windows XP, potrebno je kupiti Retail inačicu Microsoft Windows 7 Professional ili Ultimate te nakon toga napraviti downgrade na Windows XP.
 • Ukoliko korisnika posjeti inspekcija, legalnost se dokazuje na slijedeći način: račun za kupnju Microsoft Windows 7 (Home Premium, Professional ili Ultimate), naljepnica (COA) na pripadajućem računalu na kojemu je licencna instalirana te Microsoft Windows OS na računalu aktiviran ključem sa COA-e.
 • Kupovina OEM licenci i instalacijom takve inačice licence nije dopuštena jer se krše licencna prava (OEM inačica licence vrijedi isključivo za nova računala te mora biti instalirana prije isporuke računala klijentu).

 

 • Slučaj II. Korisnik kupuje novo računalo (stolno ili prijenosno računalo)
 • Prijedlog je da se prilikom kupnje novog računala odabere računalo sa predinstaliranim Microsoft Windows 7 operativnim sustavom. Downgrade na Microsoft Windows XP je moguć ukoliko je na novom računa predinstalirana OEM licenca Microsoft Windows 7 Professional ili Ultimate. Ukoliko korisnika posjeti inspekcija, legalnost se dokazuje na sljedeći način: račun za kupnju računala na kojemu je naglašena stavka sa opisom licence Microsoft Windows 7, naljepnica (COA) na pripadajućem računalu na kojemu je licencna instalirana te Microsoft Windows OS na računalu aktiviran ključem sa COA-e.
 • Ukoliko se kupuje novo računalo bez predinstaliranih Microsoft Windows 7, prije isporuke je moguće zasebno kupiti željenu verziju Microsoft Windows 7 u OEM inačici te istu instalirati na računalo. Mogućnosti poput downgrade na Microsoft Windows XP i dokaz legalnosti potencijalnoj inspekciji vrijede kao i u gornjem slučaju (slučaj I.).

 

Dali postoje ograničenja OEM licence Microsoft Windows 7 operativnog sustava?

 

 • OEM inačica licence vrijedi isključivo na nova računala (stolna ili prijenosna) te dolazi u obliku predinstaliranog Microsoft Windows operativnog sustava ili su odvojeno kupuje od računala je instalira prije isporuke.
 • OEM inačica licence je trajna licenca koja se trajno veže za računalo na koje se prvotno instalira.
 • U slučaju zamjene matične ploče računala (MBO) i/ili kučišta računala (Case), OEM licence više ne vrijedi.

 

 

Kako izabrati i kupiti licencu Microsoft Office 2010 uredskog paketa?

 

 • Slučaj I. Korisnik posjeduje "staro" računalo (stolno ili prijenosno računalo staro više od 6 mjeseci)
 • Ukoliko korisnik želi instalirati legalnu licencu Microsoft Office 2010 uredskog paketa, potrebno je kupiti Retail verziju licence željene verzije Microsoft Office 2010 uredskog paketa.
 • Ukoliko korisnika posjeti inspekcija, legalnost se dokazuje na slijedeći način: račun za kupnju Microsoft Office 2010 uredskog paketa, naljepnica (COA) na pripadajućoj kutiji (DVD-a) te Microsoft Office 2010 uredski paket na računalu aktiviran ključem sa COA-e.
 • Kupovina OEM licenci i instalacijom takve inačice licence nije dopuštena jer se krše licencna prava (OEM inačica licence vrijedi isključivo za nova računala te mora biti instalirana prije isporuke računala klijentu).

 

 • Slučaj II. Korisnik kupuje novo računalo (stolno ili prijenosno računalo)
 • Iako su takva računala rijetka, prijedlog je da se prilikom kupnje novog računala odabere računalo sa predinstaliranim Microsoft Office 2010 uredskim paketom. Ukoliko korisnika posjeti inspekcija, legalnost se dokazuje na sljedeći način: račun za kupnju Microsoft Office 2010 uredskog paketa, naljepnica (COA) na pripadajućoj kutiji (DVD-a) te Microsoft Office 2010 uredski paket na računalu aktiviran ključem sa COA-e.
 • Ukoliko se kupuje novo računalo bez predinstaliranog Microsoft Office 2010 uredskog paketa, prije isporuke je moguće zasebno kupiti željenu verziju Microsoft Office 2010 u OEM inačici te istu instalirati na računalo. Dokaz legalnosti potencijalnoj inspekciji vrijede kao i u gornjem slučaju (slučaj I.).

 

Koje su prednosti Retail licence Microsoft Office 2010 uredskog paketa?

 

 • Vlasnici Retail licence Microsoft Office 2010 uredskog paketa i to inačica: Home and Business i Professional, imaju na raspolaganju sljedeću mogućnost: legalno su u mogućnosti instalirati Microsoft Office 2010 uredski paket na dva računala u svom vlasništvu i to na sljedeći način: 1 x instalacija na primarno - stolno računalo + 1 x instalacija na sekundarno - prijenosno računalo. Navedena prednost ne vrijedi za Retail verziju inačice Home and Student te za OEM verzije Microsoft Office 2010 uredskog paketa.

 

 

Iako su ovim tekstom obuhvaćeni samo ključni i najpoznatiji Microsoft produkti, isti su među kompliciranijim za legalizaciju i licenciranje. Postoji još metoda kojima se može izvršiti legalizacija (primjerice GGK kitovi (Get Genuine Kit)) no isti su teže dobavljivi te potencijalno zahtjevni za primjenu. Naravno, treba imati na umu da tokom tekuće godine izlazi novi Microsoft Windows 8 operativni sustav te je pitanje kakve će uvjete legalizacije i licenciranja Microsoft primjenjivati tada. U međuvremenu, nadamo se da će Vam ovaj tekst koristiti.


Objavi na Facebook!      
T Partner Microsoft McAfee Bios - poduzetnički inkubator 3CX - Luceed Netgear TeleEye