Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Tvrtka AD Rem je imala aktivnu suradnju sa Gradskom i sveučilišnom knjižnicom Osijek kroz 2008. god. te početak 2009. god. na projektu iznimno uspješnog IT edukacijskog tečaja "Internet bez straha". Tečaj je održavan u prostorijama Kluba za mlade "Paklena naranča" i bio je besplatan za polaznike (subvencioniran od strane Grada Osijek). Tečaj je predstavljen u više projekata GiSKO te u Beču krajem 2008. god. u sklopu projekta E-Hrvatska za e-uključivost.


 

 

Web stranice Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek: www.gskos.hr


Objavi na Facebook!      
T Partner Microsoft McAfee Bios - poduzetnički inkubator 3CX - Luceed Netgear TeleEye