Amplus d.o.o.

Tvrtka Amplus d.o.o. je jedan od partnera tvrtke AD Rem. Uz odličnu poslovnu suradnju, tvrtka Amplus d.o.o. je uz AD Rem jedan od osnivača ICT klastera IT.net. Iako je poslovna suradnja primarno orijentirana na suradnju oko implementacija T-Com usluga i proizvoda, rad na projektiranju velikih računalnih mreža te sistem integraciji, suradnja je aktivna i na ostalim ICT područjima, kao i zajednički angažman oko rada ICT klastera IT.net.


Info o tvrtki Amplus d.o.o.

 

Tvrtka Amplus d.o.o. je osnovana u 12. mjesecu  2007. godine. Glavna djelatnost tvrtke prvotno su bile računalne i srodne djelatnosti. U studenom 2008. godine tvrtka Amplus d.o.o. je potpisala ugovor s T-Com-om kao partner za indirektnu prodaju T-Com usluga poslovnim korisnicima. Od tada se uz računalne djelatnosti tvrtka Amplus d.o.o. počinje baviti telekomunikacijskim uslugama. Istodobno s potpisivanjem ugovora za T-Com tvrtka Amplus d.o.o. počinje dobivati veće poslove. Pod veće se poslove podrazumijevaju projektiranja i izrada većih računalnih mreža, te izrada i implementacija kompletnih ICT rješenja za poslovne subjekte. Tvrtka Amplus d.o.o. trenutno pruža usluge servisa i održavanja kompletnih ICT sustava, te prodaju i implementaciju T-Com usluga. Uz te poslove također se rade i projektiranja i kompletna izrada računalnih i telekomunikacijskih mreža. Što se tiče mreža, tvrtka Amplus d.o.o. radi mreže s bakrenim vodićima kao i wireless mreže, ovisno o željama i potrebama korisnika. Korisnicima se nudi kompletna ponuda ICT usluga. Što znači da za korisnike osim gore nabrojanih usluga odrađuje i nabavka software-a i hardware-a. Trenutno je u razradi ideja o otvaranju maloprodajnog prostora. Otvaranjem maloprodaje osim povećanja prodaje povećat će se i potražnja za uslugama koje se trenutno nude. Maloprodaja je zamišljena kao trgovina računala i računalne opreme, te IP telefona i opreme za IP telefoniju.

 

Web stranica tvrtke Amplus d.o.o.: www.amplus.hr


Objavi na Facebook!      
T Partner Microsoft McAfee Bios - poduzetnički inkubator 3CX - Luceed Netgear TeleEye